Myyrinkoti, päivätoiminta


Yhteystiedot
Myyrmäen päivätoimintakeskus, Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa,
p. 8393 5409, 8393 5410

Toiminnan kuvaus:
Päivätoiminta suunnataan ensisijaisesti ikääntyneille kotona asuville vantaalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Nämä ihmiset eivät jaksa tai pysty käymään muissa kodin ulkopuolisissa toiminnoissa. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden, vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaitten kotona asumista ja ennalta ehkäistä laitoshoitoon joutumista. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen arvostamiseen ja kuntouttavaan sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävään työtapaan. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja heidän työtään sekä ennalta ehkäistään syrjäytymistä.